Goal Mapping

Goal Mapping

Vill du uppnå dina personliga mål och drömmar, eller leda ditt företag mot säker framgång?

Ta del av seminarier och personlig handledning i metoden som revolutionerat det Brittiska skolväsendet, lett Microsoft, Dell, Cocacola och British Telecom till framgång och som används av 5 miljoner människor världen över för personlig utveckling.

Goalmapping skapades av engelsmannen Brian Mayne. Han har kopplat ihop modern hjärnforskning med aktuella inlärnings- och framgångs principer till ett holistiskt system som på ett lättillgängligt sätt får dig att bli medveten om dina mål och att uppnå din fulla potential.

Goalmapping hjälper dig att arbeta med båda hjärnhalvorna, på såväl medveten som undermedveten nivå.
Detta leder till ett mer positivt, kreativt och framgångsrikt tankesätt.

Goalmapping bygger på att du redan har de "redskap" du behöver inom dig, för att uppnå ett framgångsrikt liv. Målen kan vara olika för oss alla - yrkesliv, relationer, hälsa, mental utveckling, etc.

Med hjälp av Goalmappingmallar kartlägger du och medvetandegör dina mål och sätter in dem i ett system så att dem blir överskådliga och lätta att förverkliga.

Under seminariet leder jag dig igenom en process där du får identifiera dina mål. Vi utgår från din situation idag och med hjälp av övningarna coachar jag dig dit du vill vara.

Genom att förstå ditt undermedvetna, kan du aktivt kommunicera med det, så att det styr mot dina mål, istället för att undvika det du fruktar och på så sätt får du en hållbar utveckling.

Det handlar om att förändra negativa vanor och tankesätt och aktivera de delar av hjärnan som jobbar med produktiv problemlösning, framtidsvisioner, positiva förmågor och kreativt nytänkande. 

Vinsten med denna metodik är att du jobbar parallellt med den logiska högra hjärnhalvan och med den känslobaserade vänstra hjärnhalvan.

Fallow me: 

Facebook

Copyright © ZoDar AB. Alla rättigheter förbehållna. Integritetspolicy